ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15126
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108024004