ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 54
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18537
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110197264