ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗΣΟΔΟΣ: Ι.ΜΕΤΑΞΑ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16675
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108983043