ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 71-73
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11474
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106410995