ΣΑΜΠΟΥΤΙΝ  ΣΕΡΓΚΕΙ

ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 113
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107712 606