ΠΑΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΥΜΗΤΤΟΥ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205950