ΚΑΜΠΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114028103