ΚΑΡΑΒΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107220542