ΦΟΥΡΛΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106916094