ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΘΕΑΝΩ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10680
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103390309