ΒΛΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16452
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109968005