ΚΥΠΡΑΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18531
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104137805