ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗΣ



ΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 79
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16451
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109969754