ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗΣΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 245
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17563
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109826612