ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΞΑΝΘΟΥ 30
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15344
ΔΗΜΟΣ: ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106618820