ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΙΑ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16345
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109954645