ΤΑΡΑΣΗΣ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 62
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15123
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102750082