ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 60
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14235
ΔΗΜΟΣ: ΦΙΛΟΘΕΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106813437