ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 116
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17676
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109577550