ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11144
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102110582