ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 12-14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106836928