ΣΑΦΙΟΛΕΑΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΟΘΩΝΟΣ 75Β
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14561
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108015664