ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΑΡΝΗΘΩΣ 82
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13671
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΕΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102464764