ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΘΑΝΑΤΩΝ 46
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10443
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105137084