ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΕΣΜΗ ΙΔΟΥ 19-21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11633
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107561853