ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΣΟΥΝΙΟΥ 61
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19003
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299025580