ΞΕΝΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΛΙ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11742
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972016426