ΜΑΤΣΟΥΚΗ  ΕΛΕΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11147
ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102135682