ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΨΑΡΡΩΝ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12132
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105772818