ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10445
ΔΗΜΟΣ: ΣΕΠΟΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108547999