ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1-3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104172130