ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11743
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109234451