ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14562
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106200990