ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ 286
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11253
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108677702