ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 163
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18900
ΔΗΜΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104651033