ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α.ΜΕΤΑΞΑ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16675
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108947489