ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΙΚΥ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΘΕΜΙΔΟΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15121
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108068235