ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106121041