ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΕΝΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΤΟΜΠΑΖΗ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17456
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΙΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978928162