ΒΕΝΕΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΙΤΕΑΣ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106993276