ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18344
ΔΗΜΟΣ: ΜΟΣΧΑΤΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109401818