ΜΠΑΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ



ΟΔΟΣ: ΟΜΗΡΟΥ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109357052