ΜΠΑΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΟΜΗΡΟΥ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109357052