ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ  ΝΙΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΜΑΧΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 74100
ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ
ΝΟΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831100993