ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΓΡΥΠΑΡΗ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 57010
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310676852