ΦΟΝΤΑΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 48100
ΔΗΜΟΣ: ΠΡΕΒΕΖΑ
ΝΟΜΟΣ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2682028892