ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΕΦΥΡΑΣ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741085380