ΜΟΝΕΖΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 71202
ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810287976