ΒΑΣΔΕΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΟΔΟΣ: ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 13 Γ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15344
ΔΗΜΟΣ: ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978880097