ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107777563