ΜΕΛΑΔΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Δ. ΔΟΥΚΑΡΗ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6979237532